Jsme školáci

02.10.2016 22:27

Poprvé jsme se sešli ve čtvrtek 1. září v osm hodin před naší školou. Bylo nás dvacet jedna, 15 chlapců a 6 děvčat. Po oficiálním zahájení před budovou školy jsme se ve třídě přivítali s paní učitelkou, naučili se básničku o kytce Cvalíkovi a na památku jsme si malou kytičku v květináči odnesli domů.

Během prvního a druhého týdne jsme se seznamovali s novými spolužáky a také se školou. Společně jsme si sestavili pravidla dobrého soužití a učíme se je dodržovat. Už  víme, co je vyučovací hodina a co přestávka, umíme si připravit na lavici, umíme se hlásit o slovo a nosíme domácí úkoly. Abychom se naučili číst, trénujeme uši při "marťánkování", uvolňujeme ruce a procvičujeme správné držení tužky. Už se také učíme velká tiskací písmena a zkoušíme číst první slova a krátké věty. V matematice počítáme zatím do pěti, zkoušíme se orientovat v ploše i v prostoru a při učení používáme početní divadélka, která nám pomohli vyrobit starší spolužáci a naši rodiče.

Pro radost jsme si vyrobili večerníčky v papírové čepici, veselá sluníčka, vyzdobili jsme si svá písmenka a také tašky na cvičební úbor. Při tělesné výchově trénujeme běhy, hody, skoky a hrajeme různé hry. Během prvního měsíce jsme se také naučili několik básniček a písniček.

Při učení nám pomáhá malý skřítek, kterému jsme vymysleli jméno Kulíšek. 

 

 

 

—————

Zpět