Výuka

Učební plán

PŘEDMĚT

POČET HODIN
(TÝDNĚ)

 VYUČUJÍCÍ

 Český jazyk

9

 Miroslava Roudnická

 Matematika

4

 Miroslava Roudnická

 Prvouka

2

 Miroslava Roudnická

 Hudební výchova

1

 Miroslava Roudnická

 Výtvarná výchova

1

 Miroslava Roudnická

 Tělesná výchova

3

 Miroslava Roudnická (1h) 
 Šárka Bielaková (1h)
 Jaroslav Urban (1 h)

 Pracovní činnosti

1

 Miroslava Roudnická

 Celkem 21 hodin týdně