Domácí úkoly

Každý den (kromě středy) mají prvňáci jeden úkol z českého jazyka nebo matematiky. Časem přibude každodenní úkol ze čtení. Úkoly jsou označené razítkem domečku a děti je přinesou hned druhý den. Úkoly v týdenním plánu mohou děti vypracovat v průběhu týdne a odevzdat při kontrole týdenních plánů.  Rodiče prosím o podpis všech domácích úkolů, sešitů,  pracovních listů i testů, které děti dostanou domů na ukázku a o podpis v notýsku alespoň jednou týdně.