Pravidla dobrého soužití

 

V průběhu měsíce září jsme si společně vytvořili třídní pravidla. Pravidla dobrého soužití nás provázejí při naší každodenní práci. Postupně se je  učíme dodržovat, abychom se všichni v naší třídě dobře cítili.