Genetická metoda čtení

Prvňáčci se učí číst genetickou metodou.  I když název zní poněkud neobvykle, je to metoda, která se u nás běžně používala před druhou světovou válkou až do 50. let minulého století. Tehdy se jí říkalo Kožíškova metoda podle známého spisovatele a učitele Františka Kožíška, který připravil pro děti slabikář "Poupata", ve kterém uplatnil tuto metodu. Tato metoda byla v rámci "jednotného školství ", podle sovětského vzoru, nahrazena jedinou analyticko - syntetickou (slabikovací) metodou, která se dodnes používá. Po roce 1989 byla genetická metoda opět oprášena, byly vytvořeny nové učebnice a na mnoha školách se podle ní prvňáčkové učí číst.

     Kdybychom tento název chtěli počeštit, asi bychom použili název "hláskovací" nebo "písmenková". Děti se totiž neučí číst slabiky, ale nejprve se seznámí se všemi velkými tiskacími písmeny, pak s malou tiskací abecedou. Učí se slova hláskovat a pak hned číst jako celek. Postupují od jednoduchých slov, znalosti svého jména a jmen svých spolužáků ke slovům těžším (např. slova s di, ti, ni, dě, tě, ně).

     Tato metoda umožňuje rychlé čtení s porozuměním, čtení jednoduchých smysluplných slov a vět. Děti tak mají pocit, že umí číst velmi rychle, textu rozumí, což je motivuje k dalšímu čtení a také psaní. Mají chuť vyjadřovat a zapisovat své myšlenky, zážitky, a tak je i práce v českém jazyce baví. A to je v dnešní době informační exploze velice důležité - umět číst dobře, rychle a s porozuměním.

 

Metodika v bodech:

- hry s vlastním jménem, které už děti umí napsat

- sluchová analýza slov (co slyšíš na začátku, co slyšíš na konci ...)

- sluchová syntéza slov (hra na Marťany - Co slyšíš, když říkám N-O-S?  Slyším nos. Obrácený postup jde obvykle hůře - Dej mi marťanskou hádanky ty.)

- procvičování analýzy a syntézy - rychlé hláskování, pomalejší hláskování, krátká jednoslabičná slova, dvojslabičná slova, později slova víceslabičná

- vyvozování a nácvik znalosti písmen velké tiskací abecedy

- nácvik psaní písmen velké tiskací abecedy

- skládání slov z kartiček s jednotlivými písmeny

- čtení jednoduchých slov - hláskovat nahlas a pak vyslovit najednou celé slovo: V-O-S-A => VOSA

- pokud nastanou obtíže - zrychlovat hláskování až do splynutí, až dítě slovo uslyší

- pokud čte dítě dobře jednoduchá slova, začne si hláskovat jen potichu (hýbe mluvidly) a vysloví slovo najednou - dvojí čtení (časem samo zmizí)

- další krok - dítě čte hlásky jen očima, vyslovuje nahlas, postřehne více slov za sebou, předložky čte dohromady se slovem a používá správnou intonaci

- ptejte se dětí na to, co čtou, nechte je vyprávět, nuťte je rozumět významům slov a vět, nuťte je dbát na správnou délku samohlásek při čtení i při   mluvení

Obrňte se trpělivostí, pokroky při zrakové i sluchové analýze a syntéze i při čtení jsou velmi individuální.

Nepodceňujte prosím význam domácího čtení. Pro správné zvládnutí techniky čtení s porozuměním textu je nutné číst denně!!!

 

Při výuce čtení pomáhají dětem různé hry se slovy, např. Na Marťany, slovní fotbal, rýmovačky, křížovky, kdo vymyslí nejvíc slov na určité písmenko, jméno-město-věc, písmenkové pexeso, kris-kros apod. Zkuste si na podobné hry najít čas, prožijete příjemné chvíle a děti i vy budete mít ze čtenářských pokroků velkou radost.